dnes je 14.4.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení z 9. lekce

3.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

903
Řešení otázek a procvičení z 9. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 9. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. O zvýšení základního kapitálu prostřednictvím účtu 419 – Změny základního kapitálu družstva:

  1. neúčtují,
  2. účtují,
  3. mohou účtovat.

V tomto případě není správná žádná odpověď, protože s účinností od roku 2016 byl zrušen bod 3.3.4. ČÚS č. 012, který dával družstvům možnost účet 419 použít.

2. Analytickým členěním účtu základního kapitálu je třeba oddělit:

  1. základní kapitál vytvořený vklady od základního kapitálu vytvořeného ze zisku,
  2. u družstev v členění na zapsaný a nezapsaný,
  3. u akciových společností podle jmenovitých hodnot akcií.

Odpověď nalezneme v bodu 3.1.4 ČÚS č. 018. Správná je odpověď uvedená pod bodem a), odpověď b) vyplývá i z odpovědi na kontrolní otázku č. 1. Členění akcií podle jmenovitých hodnot v c) nemá praktický smysl (a ani nevyplývá ze standardů).

3. Mějme společnosti A a B. V rámci přeměny část společnosti A přechází pod B, z části společnosti A vznikne nová společnost C a zbylá část společnosti A pokračuje v činnosti dál. Jedná se o:

  1. rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti kombinované s rozdělením odštěpením sloučením,
  2. rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti kombinované s fúzí sloučením,
  3. přeměnu,
Nahrávám...
Nahrávám...