dnes je 18.4.2024

Input:

Reverse charge ve stavebnictví - praxe

30.7.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Reverse charge ve stavebnictví - praxe

Ing. Jan Ambrož

Problematiku daně z přidané hodnoty u stavebních prací důkladně rozebíráme v Stavebnictví - DPH a základní postupy týkající se přenosu daňové povinnosti platné od 1. ledna 2012 v Reverse charge ve stavebnictví.

Praxe

Za období fungování tohoto modelu se objevily desítky, stovky otázek, jak postupovat, a zejména otázek, kterých "plnění“ se povinnost uplatnit reverse charge týká.

V jednom hesle nemůžeme odpovědět na všechny dotazy, vyřešit někdy velmi zapeklité problémy. Připravili jsme však obecný souhrn opakujících se námětů a uvádíme základní rady, jak je vhodné postupovat.

Problémové okruhy

Jedná se o následující opakující se problémové okruhy:

 • zpracování daňového přiznání k DPH a související přílohy k DP,

 • zálohy a DPH na stavební práce a jejich vyúčtování,

 • aplikace výjimky, tj. neuplatnění reverse charge,

 • klasifikace plnění pro (ne)zařazení do přenosu daňové povinnosti ("PDP“),

 • (ne)spolupráce obchodního partnera.

Daňové přiznání k DPH

K daňovému přiznání k DPH je povinností zpracovat přílohu o plněních podléhajících PDP v elektronické podobě.

Související povinnosti mají oba plátci DPH u přenosu daňové povinnosti při evidenci pro účely DPH (viz Evidence DPH). Všechna tato plnění musí být jasně identifikovaná.

Pokyn GFŘ D-4

Vyplněné přílohy k daňovému přiznání lze podat jedním z následujících způsobů:

 • jako datovou zprávu prostřednictvím Daňového portálu České daňové správy, která musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem,

 • datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu České daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně,

 • nebo datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.

Není tedy povinností plátce mít vyřízený ověřený elektronický podpis.

Zálohy ve stavebnictví

Základní pravidlo je velmi jednoduché - o povinnost zdanit zálohu ("přijatou úplatu“ v terminologii zákona o DPH) jde jen:

 • když budoucí zdanitelné plnění nepodléhá reverse charge,

 • v opačném případě není inkaso zálohy vůbec předmětem daně z přidané hodnoty.

Proto je nezbytné, aby pro jakékoliv budoucí plnění bylo před jeho plněním nebo před pohybem finančních prostředků jasné, zda patří, nebo nepatří do přenosu daňové povinnosti.

Firma Stavba sjednala s odběratelem, plátcem DPH, obchodní společností Nákup následující:

 1. provede rekonstrukci podnikové prodejny,

 2. současně zajistí nástavbu, v níž bude byt.

Na obě plnění obdrží zálohy s tím, že pouze druhá z nich bude zdaněna, neboť byt bude výlučně používán pro neekonomickou činnost.

Podmínkou pro aplikaci reverse charge je existence dvou plátců. Kdyby se třeba stalo, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu kontraktu, tak by samozřejmě "první“ zálohy inkasované dodavatelem byly zdaněny, "další“ (po registraci k DPH) již nejsou předmětem DPH.

(Ne)ekonomická činnost

Podle znění zákona o DPH by nás nenapadlo, že jeden z dotčených daňových subjektů (plátců) může změnit pravidla hry.

Podle publikované informace GFŘ může příjemce plnění zvrátit znění zákona o DPH a požadovat "starý“

Nahrávám...
Nahrávám...