dnes je 22.10.2019
Input:

Silniční daň - snížení a zvýšení sazby daně

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

301
Silniční daň – snížení a zvýšení sazby daně

Jaroslava Pfeilerová

SNÍŽENÍ SAZBY DANĚ U VOZIDEL POUŽÍVANÝCH K ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

Silniční daň lze snížit o 25 % osobám provozujícím zemědělskou výrobu u vozidel, která jsou podle údajů v technickém průkazu určena pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, a to podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 – Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu.

SNÍŽENÍ ROČNÍ SAZBY DANĚ VE VAZBĚ NA DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA PODLE § 6 ODST. 6 ZDSIL

Sazbu silniční daně lze snížit také ve vazbě na datum první registrace vozidla, a to po dobu 9 let (108 kalendářních měsíců) od první registrace vozidla. Tento systém snížení sazby je stejný pro všechna vozidla (osobní, nákladní i přípojná). V souladu s § 6 odst. 6 ZDSIL je snížena sazba daně pro vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo v zahraničí:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od měsíce první registrace,

  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,

  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Nárok na snížení daně tak na sebe bude navazovat a nemůže dojít k situaci, že by nárok na snížení byl uplatněn dvakrát jiným provozovatelem.

V souladu se zákonem nelze současně uplatnit u téhož vozidla slevu z titulu činnosti v rostlinné výrobě (25 %) a slevu z titulu první registrace vozidla. Poplatník si sám zvolí snížení daně, které je pro něj výhodnější. Ve většině případů to pravděpodobně bude snížení daně z titulu první registrace vozidla zejména v případě novějších vozidel, kdy snížení daně může činit až 48 %.

PROKAZOVÁNÍ DATA PRVNÍ REGISTRACE

Datum první registrace vozidla má vliv na snížení silniční daně, a proto je nutné toto rozhodné datum správci daně prokázat. K tomuto účelu lze využít následující možnosti:

  • Datum první registrace v ČR nebo v zahraničí u novějších vozů je uvedeno v technickém průkazu v kolonceB”.

  • Ve starších vzorech technických průkazů však toto datum nemusí být uvedeno. Pokud je vozidlo zakoupeno a poprvé registrováno v ČR, lze za datum první registrace považovat datum uvedení vozidla do provozu (přidělení SPZ). Potřebné informace je možné zjistit v registru silničních vozidel vedeném příslušným registračním místem.

Problémy mohou nastat u vozidel zakoupených v zahraničí, neboť datum uvedení vozidla do provozu nebo přidělení SPZ vypovídá pouze o registraci v ČR, nikoli však o první registraci, která je pro snížení sazby silniční daně rozhodující. Potřebný údaj o první registraci vozidla v zahraničí (nebo jeho uvedení do provozu) může být v některých případech uveden v části technického průkazu nazvané „poznámky”. Pokud však potřebný údaj nebude uveden v žádné části technického průkazu, bude pro snížení daně rozhodující potvrzení příslušného registračního orgánu, ze kterého bude datum první registrace zřejmé.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍKLAD

Příklad 1.

Vozidlo HYUNDAY GETZ, zdvihový objem motoru 1 341 cm3. Na titulní straně technického průkazu vozidla v řádku „B” je uvedeno:

  • datum první registrace 15. 3. 2008,

  • datum registrace v ČR 25. 12. 2009.

Pro účely snížení silniční daně bude nutné vycházet z data první registrace, tj. 15. 3. 2008.

SNÍŽENÍ DANĚ U VOZIDEL NAD 3,5 TUNY

Jak již bylo uvedeno, vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny, jsou vždy předmětem silniční daně, a to bez ohledu na to zda jsou nebo nejsou využívána k podnikání nebo k příjmům, které podléhají dani z příjmů. Pokud však jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, nebo fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, lze daň snížit:

  • u vozidel nad 3,5 tuny a méně než 12 tun o 100 %,

  • u vozidel nad 12 tun o 48 %.

Toto snížení daně lze uplatnit také u nákladních automobilů, tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, jde-li o výcviková vozidla (ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů), která nejsou používána k činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob (§ 18 a násl. ZDP), nebo k činnosti, z níž plynou příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Příklad 2.

Pan Horák (fyzická osoba), který podnikal v oblasti účetního poradenství, vlastní vozidlo o hmotnosti 5,5 tun. Toto vozidlo pan Horák nevyužívá k výkonu své podnikatelské činnosti (složí výhradně pro soukromé účely). Z toho důvodu může snížit silniční daň o 100 %.

ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ

Starší vozidla ve většině případů neprospívají životnímu prostředí a sazbu daně u těchto vozidel je nutné zvýšit o 25 %. Jedná se o vozidla, která byla poprvé registrovaná do 31. 12. 1989 (v ČR i v zahraničí). Toto opatření má přispět k obnově vozového parku a nepoužívání starších vozidel, která zatěžují