dnes je 24.2.2024

Input:

Skončení pracovního poměru

15.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.3.5 Skončení pracovního poměru

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Způsoby skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může skončit výlučně způsoby uvedenými v zákoníku práce (§ 48 ZP). Tento zákonem stanovený výčet nelze jakkoliv měnit, tj. není možné, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli jiný způsob skončení, ani nelze některý z uvedených způsobů smluvně vyloučit.

Pracovní poměr může být rozvázán na základě právního jednání (tj. projevu vůle) zaměstnavatele nebo zaměstnance. Jestliže se obě smluvní strany shodnou na tom, že si přejí pracovní poměr skončit, jde o dvoustranné právní jednání, a to o dohodu o rozvázání pracovního poměru (viz Dohoda o rozvázání pracovního poměru). Pokud projeví vůli skončit pracovní poměr pouze jedna ze smluvních stran, jde o jednostranné právní jednání, kterým může buď zaměstnavatel, nebo zaměstnanec za podmínek stanovených v zákoně rozvázat pracovní poměr výpovědí (viz Výpověď), okamžitým zrušením pracovního poměru (viz Okamžité zrušení pracovního poměru) a zrušením pracovního poměru ve zkušební době (viz Zrušení pracovního poměru ve zkušební době).

Právní události vedoucí ke skončení pracovního poměru

Kromě výše uvedeného právního jednání končí pracovní poměr také na základě právních událostí, které nejsou závislé na vůli smluvních stran. Je to nejčastěji uplynutí doby, kdy skončí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou.

Příklad

Příklad:

Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím předem sjednané doby (např. "od 1. 1. 2014 na dobu 1 roku" nebo "od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014") nebo vykonáním sjednaných prací (např. skončením sklizně brambor) nebo skončením překážky v práci zaměstnance,

Nahrávám...
Nahrávám...