dnes je 22.1.2021

Input:

Sleva na evidenci tržeb

14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva na evidenci tržeb

Ing. Martin Veselý

Pozastavení systému EET

Systém elektronické evidence tržeb (EET) byl od samého počátku fungování (prosinec 2016) trnem v oku opozici, která usilovala o jeho zrušení. Zajímavá příležitost se jí naskytla v roce 2020 při jarní vlně koronavirové pandemie, na kterou i vláda musela reagovat odložením startu 3. a 4. vlny, jenž po jistých peripetiích (zrušení původní úpravy nálezem Ústavního soudu k 1. 3. 2018 a následném znovuzavedení novelou č. 256/2019 Sb. k datu 1. 5. 2020) měl nastat od 1. května 2020. Další tlaky proti celému systému však nakonec vyústily v jeho kompletní pozastavení (tedy i podnikatelů již povinně evidujících tržby z dříve zavedené 1. a 2. vlny), a to až do konce roku 2022. To se vztahuje na všechny režimy evidence tržeb – běžný, zjednodušený i zvláštní.

Právní úprava

Právní úprava

V právní úpravě není jednoduché se zorientovat. Důvodem je skutečnost, že pozastavení systému (přičemž zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zůstává i nadále v platnosti) bylo provedeno speciálním zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Tento zákon byl následně novelizován zákonem č. 449/2020 Sb. s účinností od 3. listopadu 2020.

Pozor!
Výše uvedené znamená, že 3. a 4. vlna, které měly být spuštěny k 1. 5. 2020, se nerozběhly vůbec a již spuštěné složky 1. a 2. vlna (k členění na jednotlivé vlny viz dále) evidovaly tržby do 3. listopadu 2020; po tomto datu evidovat sice mohou, avšak jen na dobrovolné bázi. To platí i pro celé kalendářní roky 2021 a 2022.

Sleva na evidenci tržeb

Palčivou otázkou v této nestandardní situaci je, zda podnikatelé spadající do 3. a 4. vlny mohou slevu na evidenci tržeb (kterou si vysvětlíme v dalším textu) v letech 2020 až 2022 vůbec využít. Podle mého názoru nikoli (resp. zcela výjimečně – viz dále). Důvodem je skutečnost, že přiznání slevy je navázáno na období, ve kterém fyzická osoba poprvé zaeviduje tržbu, kterou měla podle zákona povinnost evidovat. Taková povinnost však ve zdaňovacích obdobích 2020 až 2022 vůbec nevznikne. Skutečnost, že odklad povinnosti evidovat tržby po tuto dobu byl vyhlášen jiným zákonem než zákonem o evidenci tržeb, má z tohoto hlediska čistě formální charakter.

Příklad
Paní Monika podniká jako masérka, a měla tedy začít evidovat tržby od 1. května 2020. S předstihem si proto již v lednu vyzvedla autentizační údaje a pořídila příslušné zařízení. Následně však byla povinnost evidovat tržby odložena.

V uvedeném případě nárok na uplatnění slevy za zdaňovací období roku 2020 nevznikne. Jediným snížením základu daně tak bude daňový výdaj za nákup příslušného vybavení.

Pozor!
Autor vychází ze znění § 35bc odst. 2 ZDP, podle něhož lze slevu na evidenci tržeb uplatnit pouze při zaevidování tržby, kterou má poplatník podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Je nabíledni, že takový přístup není férový vůči poplatníkům, kteří s povinností zavedení EET k 1. 5. 2020 počítali. Proto poplatníkům doporučíme sledovat metodiku Ministerstva financí, zda nebude pro tyto případy přijata speciální mírnější úprava.

Výjimka

Pokud by paní Monika zahájila evidenci tržeb na začátku roku jakoby dobrovolně, mohla by za zdaňovací období 2020 tuto slevu uplatnit.

Aby se vyhnula nepříjemnostem s výklady zákona: „…poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb evidovat...”, stačí, když prokáže případné kontrole, že se jednalo o tzv. rozhodný příjem, třeba ve výši 1 Kč!

Mohlo jít například o prodej zboží, masážního krému atd. Paní Monika oprávněně předpokládala, že se tyto prodeje budou opakovat – nejednalo se tedy o „ojedinělou tržbu”. Nemohla tušit, že se EET „dočasně” zruší.

Takový postup odpovídá

Nahrávám...
Nahrávám...