dnes je 29.3.2023

Input:

Smluvní zaměstnavatelé a smluvní zaměstnanci

13.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.5 Smluvní zaměstnavatelé a smluvní zaměstnanci

JUDr. Vladimír Voříšek

Jak již bylo naznačeno, existují zvláštní povinnosti některých zaměstnavatelů. Jeden okruh těchto povinností, resp. vztahů, se týká smluvních zaměstnavatelů a smluvních zaměstnanců.

Smluvní zaměstnavate

Smluvním zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a u níž jsou v České republice činni zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo nebo bydliště je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené s tímto zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány tomuto zaměstnavateli.

Smluvní zaměstnanec

Smluvním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním

Nahrávám...
Nahrávám...