dnes je 27.5.2024

Input:

Specifické případy zaměstnávání cizinců

21.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.3.5 Specifické případy zaměstnávání cizinců

Mgr. Petra Boušková

Výjimky z obecného režimu zákona o zaměstnanosti – ekonomická migrace a vládní projekty

Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí postupně od roku 2012 realizovalo či garantovalo několik projektů ekonomické migrace. Hlavním cílem projektů ekonomické migrace bylo dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří zaplní nedostatek pracovních sil na českém trhu práce a posílí tak konkurenceschopnost českých společností.

Jednalo se o:

  • Projekt Fast Track (určený pro zahraniční investory již působící na území ČR),

  • Projekt Welcome Package (pro nově vzniklé investory),

  • Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie,

  • Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (pro středně či méně kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny),

  • Režim ostatní státy (pro středně či méně kvalifikované zaměstnance z Mongolska, Filipín a Srbska).

S účinností od 1. září 2019 byly všechny výše uvedené projekty a režimy nahrazeny vládními programy, a to:

  • Programem klíčový a vědecký personál (nahrazuje Projekt Fast Track a Welcome Package),

  • Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Pilotní projekt Ukrajina a Indie) a

  • Programem kvalifikovaný zaměstnanec (nahrazuje Režim Ukrajina a Režim ostatní státy: Mongolsko, Filipíny, Srbsko + Režim zemědělec).

Program klíčový a vědecký personál

Program klíčový a vědecký personál nahrazuje projekt Fast Track a Welcome

Nahrávám...
Nahrávám...