dnes je 18.7.2024

Input:

Stávka

10.11.2006, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.8.3.4 Stávka

JUDr. Vladimír Treybal

Stávka není typickou překážkou v práci, má však některé shodné znaky – jde o částečné nebo úplné přerušení práce zaměstnanci, takže ji lze považovat za určitou překážku v práci na jejich straně. Na rozdíl od ostatních případů nejde však o překážku individuální, ale o kolektivní rozhodnutí nejméně dvou třetin zaměstnanců o stávce (§ 17 zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb., v platném znění), a stávku pak vyhlašuje odborová organizace.

Právo na stávku patří k základním lidským právům upraveným Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ke kterému přistoupila i Česká republika, a Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR. Právo na stávku je vykonáváno v souladu se zákony a v České republice je to zmíněný zákon o kolektivním vyjednávání (§ 16 až 26). Absence jiné právní úpravy však neznamená, že stávka vyhlášená z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanoveních tohoto zákona, je nezákonná, vždy záleží na konkrétních okolnostech a důvodech, pro

Nahrávám...
Nahrávám...