dnes je 17.7.2024

Input:

Účetní uzávěrka

16.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Účetní uzávěrka

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

    • § 17 – Otevírání a uzavírání účetních knih

    • § 19 – Rozvahový den

  • ČÚS pro podnikatele č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

Popis operace:

Účetní jednotky uzavírají účetní knihy k poslednímu dni účetního období a sestavují řádnou účetní závěrku; v ostatních případech uzavírání účetních knih sestavují mimořádnou účetní závěrku.

V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu účetního období (tzv. mezitímní účetní závěrka), v tomto případě neuzavírají účetní knihy.

Postup při uzavírání účetních knih:

  1. zjišťují se obraty stran MD a DAL jednotlivých syntetických účtů,
  2. zjišťují se konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy nákladů a výnosů,
  3. zjistí se účetní výsledek hospodaření (po proúčtování daňové povinnosti) převodem nákladových účtů na vrub (MD) účtu 710 – Účet zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch (D) účtu 710,
  4. uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710 – Účet
Nahrávám...
Nahrávám...