dnes je 17.6.2024

Input:

Výkon práce cizince vysílaného zahraničním zaměstnavatelem

30.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.3.4 Výkon práce cizince vysílaného zahraničním zaměstnavatelem

Mgr. Petra Boušková

O povolení k zaměstnání je povinen žádat i cizinec, bude-li vykonávat práci na území České republiky v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k této práci vysílá na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

Právní předpisy

U těchto cizinců jsou základní pracovněprávní vztahy určeny mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, tzn. že cizinec zaměstnaný zahraničním zaměstnavatelem a vyslaný k výkonu práce do ČR je odměňován v souladu s pracovní smlouvou, kterou má uzavřenou se svým zaměstnavatelem. Uzavřená pracovní smlouva, jakož i zdravotní pojištění a sociální zabezpečení se řídí zpravidla předpisy platnými v zemi zaměstnavatele, který za obsah smlouvy i plnění pojištění nese plnou zodpovědnost.

Před žádostí o povolení

Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba, ke které bude cizinec vyslán k výkonu práce, povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. Současně překládá i doklad zahraničního zaměstnavatele o právu podnikat v mateřské zemi a úředně

Nahrávám...
Nahrávám...