dnes je 25.6.2024

Input:

Zaměstnanci vyslaní zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území ČR

24.8.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.8.10 Zaměstnanci vyslaní zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území ČR

Jaroslava Pfeilerová

Na našem území vykonávají závislou činnost také zaměstnanci, které vyslal jejich zahraniční zaměstnavatel, aby pro něj v ČR vykonávali stanovenou práci. Může se jednat o celou řadu činností, např. zavedení nové výroby podle požadavků vysílající zahraniční společnosti, kontrolu investic u dceřiné společnosti, poradenské služby, proškolení českých zaměstnanců apod. V praxi je občas opomíjeno, že příjmy ze zaměstnání podléhají zdanění ve státě, na jehož území je práce vykonávána. Ale i z tohoto pravidla existují výjimky upravené mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Případy, kdy zahraniční zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance na území ČR, aby zde jeho jménem a pod jeho odpovědností poskytl službu, je potřebné důrazně odlišit od případů, kdy jsou zahraniční zaměstnanci tuzemské společnosti pronajati (např. agenturami práce). V případě mezinárodního pronájmu pracovní síly bude aplikován zcela jiný daňový režim, podle kterého se plátcem daně ze závislé činnosti může stát tuzemský uživatel pracovní síly.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec rakouské společnosti pan Mayer byl vyslán na tříměsíční zahraniční pracovní cestu k české dceřiné společnosti za účelem poskytování poradenských služeb. Mzdu i cestovní náhrady vyplácela panu Mayerovi rakouská společnost.

Při odvodech daně příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatel postupoval podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění č. 31/2007 Sb.m.s. uzavřené mezi ČR a Rakouskem (článek 14 – Příjmy ze zaměstnání). Podle smlouvy podléhají příjmy ze zaměstnání zdanění ve státě, ve kterém je práce vykonávána. Z tohoto ujednání však smlouva stanoví výjimku a při splnění třech následujících podmínek budou příjmy pana Mayera podléhat zdanění v Rakousku:

  • práce budou na území ČR vykonávány krátkodobě (méně než 183 dnů),

  • mzda bude panu Mayerovi vyplácena rakouskou společností,

  • mzda pana Mayera nepůjde k tíži stálé provozovny zřízené rakouskou společností na území

Nahrávám...
Nahrávám...