dnes je 1.3.2024

Input:

Zaměstnávání občanů ze zemí EU - zaměstnání ve více zemích

18.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.6.4 Zaměstnávání občanů ze zemí EU – zaměstnání ve více zemích

Ing. Antonín Daněk

Má-li zaměstnavatel se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR v úmyslu zaměstnávat zaměstnance – občany ze zemí EU, musí nejprve zjistit, zda tento zaměstnanec nemá současně další příjmy ze zaměstnání v jiné zemi (zemích). V případě, že další příjmy vykazuje (zpravidla se jedná o stát, kde má tato osoba trvalé bydliště), musí tento zaměstnanec v rámci možností co nejdříve předložit zaměstnavateli formulář A 1, deklarující skutečnost, že zaměstnanec nadále podléhá právním předpisům příslušného státu včetně zdravotního pojištění. Zjednodušeně řečeno, zaměstnává-li český zaměstnavatel občana Slovenska s trvalým pobytem na území Slovenska a tento zaměstnanec předloží českému zaměstnavateli například již zmíněný formulář A1, vystavený slovenskou stranou, podléhá slovenský zaměstnanec na základě této skutečnosti zdravotnímu pojištění na Slovensku.

Používané formuláře

Pro styk se zahraniční zdravotní pojišťovnou, resp. institucí provádějící zdravotní pojištění, bude český zaměstnavatel používat především následující formuláře (případně jejich modifikaci):

Přihláška zaměstnavatele

Tiskopis Přihláška zaměstnavatele slouží k registraci zaměstnavatele na celé období, během kterého bude zaměstnávat alespoň jednoho zaměstnance pojištěného u zahraniční zdravotní pojišťovny. Vyplněný tiskopis, opatřený datem, razítkem a podpisem, se zasílá na příslušnou (kontaktní) pobočku této zdravotní pojišťovny, přílohou je doklad o právní subjektivitě, na základě kterého zaměstnavatel vykonává svoji činnost (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, licence apod.). Kopie tohoto tiskopisu bude kontaktní pobočkou zaměstnavateli vrácena s uvedením identifikačního čísla zaměstnavatele – plátce pojistného, které bude zaměstnavatel uvádět jako variabilní symbol při poukazování plateb pojistného. Současně bude zaměstnavateli kontaktní pobočkou sděleno i číslo příjmového účtu, na který bude zasílat platby pojistného v měně příslušného státu.

Hromadné oznámení o zaměstnancích

Tiskopis Hromadné oznámení o pojištěncích (zaměstnancích) se používá k

Nahrávám...
Nahrávám...