dnes je 27.5.2024

Input:

Zdravotní pojištění a platby za "státní pojištěnce" v r. 2020 a 2021

16.6.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2020.12.5
Zdravotní pojištění a platby za "státní pojištěnce" v r. 2020 a 2021

Ing. Antonín Daněk

VYŠLO V ČÍSLE 12/2020

Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby řadíme například poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, studenty, uchazeče o zaměstnání, osoby pečující o závislou osobu podle zákona a sociálních službách a další.

Změny v zákoně č. 592/1992 Sb.

V reakci na současnou situaci byl přijat zákon č. 231/2020 Sb. Tato novela mění ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. a zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát, následovně:

  • od 1. června 2020 na částku 11 607 Kč,

  • od 1. ledna 2021 na částku 13 088 Kč.

Toto opatření znamená, že ve srovnání s právní úpravou platnou do konce května, se od 1. 6. 2020 zvyšuje platba za "státní pojištěnce" o 500 Kč, tj. na 1 567 Kč (13,5 % z částky 11 607 Kč). K dalšímu zvýšení této platby dojde k 1. lednu 2021. K tomuto datu se zvýší platba státu o dalších 200 Kč, tedy na částku 1 767 Kč.

Nárokování plateb probíhá tím způsobem, že zdravotní pojišťovny každý měsíc sdělují počet pojištěnců evidovaných ve "státní kategorii", a za každého takového pojištěnce pak obdrží od státu příslušnou platbu. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby zaměstnavatelé nebo pojištěnci řádně oznamovali zdravotním pojišťovnám počátek a konec povinnosti státu platit za dotyčnou osobu pojistné.

Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Pokud je pojištěnec zaměstnán, oznamuje skutečnosti rozhodné pro platbu pojistného zdravotní pojišťovně zaměstnavatel, který je v tomto směru subjektem plnícím zákonnou povinnost. Zaměstnanec však musí zaměstnavateli předložit doklad, na základě kterého nárok na zařazení do kategorie hrazené státem uplatňuje (například rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu, doklad o zahájení studia, o

Nahrávám...
Nahrávám...