dnes je 18.7.2024

Input:

Změna pracovního poměru

15.11.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.3.4 Změna pracovního poměru

JUDr. Josef Hochman, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Změna pracovní smlouvy

Ke změně pracovní smlouvy dochází, jestliže se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem na změně sjednaných podmínek. Lze tak učinit u všech sjednaných podmínek nebo pouze u některých z nich. Při organizačních změnách zaměstnavatele může dojít například ke změně druhu práce, místa výkonu práce nebo i doby trvání pracovního poměru (např. z doby určité na dobu neurčitou). Změnu pracovní smlouvy je nutno provést písemně. Výjimečně může dojít ke změně pracovního poměru jednostranným právním úkonem zaměstnavatele v případě převedení zaměstnance na jinou práci. Změní-li se druh práce, jde o převedení na jinou práci, při změně místa výkonu práce jde o přeložení do jiného místa výkonu práce.

Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.

Příklad
Příklad:

Zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy na pozici právníka, byl jmenován na vedoucího legislativního odboru. Jmenováním na vedoucí pracovní místo, kde zaměstnanec začne práci vykonávat, se mění jeho původní pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy.

Informační povinnost

Povinnost zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru (dle § 37 ZP) platí

Nahrávám...
Nahrávám...