dnes je 6.8.2020

Input:

Změny sazeb daně z přidané hodnoty od 1. 7. 2020

14.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.15.2
Změny sazeb daně z přidané hodnoty od 1. 7. 2020

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 15/2020

Na základě zákona č. 299/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zákon o DPH se v příloze č. 2 k zákonu o DPH, ve které jsou uvedeny služby podléhající první snížené sazbě daně 15 %, zrušují položky, které se týkají osobní dopravy lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob, ubytovací služby, poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení, do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí), na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, služby posiloven a fitcenter, služby související s provozem rekreačních parků a pláží, poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení a služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Do přílohy č. 2a zákona o dani z přidané hodnoty, která obsahuje služby, u nichž se uplatní druhá snížená sazba daně 10 %, se přesouvají položky:

CZ-CPA 55 Ubytovací služby

Kód CZ-CPA 55 ubytovací služby zahrnuje ubytovací službu poskytovanou v hotelích, penzionech, apod. s každodenním úklidem a jinými službami, obvykle poskytované na dny nebo týdny, ubytovací služby v mládežnických hostelech, na horských chatách a rekreačních chatách s pokoji nebo ubytovacími jednotkami, s velmi omezenými úklidovými službami nebo bez nich, ubytovací služby poskytované v nemovitostech užívaných na časový úsek pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště, ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách, ne s každodenními úklidovými službami, například v bytech a domech pro dovolenou, bungalovech a chatách, pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny, poskytování místa pro rekreační vozidlo nebo stan pro osoby mimo jejich bydliště, obvykle poskytované na dny nebo týdny, poskytování prostoru v chráněných přístřešcích nebo prostých táborových zařízeních pro umístění stanů nebo spacích pytlů.

Ubytovací služba zahrnuje také služby kempů, spočívající v poskytování noclehu spojeného se stravováním a rekreačními aktivitami, ubytování v internátech a na studentských kolejích, služby obvykle krátkodobého nebo sezónního ubytování pracovníků v dělnických ubytovnách nebo kempech, ubytovací služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách pro dlouhodobé ubytování, v penzionech nebo domovech mládeže a bytových klubech.

Změna sazby daně u ubytovací služby se nedotkne ubytování jako nakoupené služby cestovního ruchu, která je poskytována v rámci cestovní služby.

Plátce, poskytovatel cestovní služby postupuje podle zvláštního režimu dle § 89 ZDPH, u kterého je základem daně přirážka za cestovní službu, u které se uplatní základní sazba daně z přidané hodnoty.

CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků.

Jedná se služby, spočívající v poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní akce, a to bez ohledu na skutečnost, zda se konají uvnitř nebo venku.

Pod pojem „podobné kulturní události” nebo „podobná kulturní zařízení” je zahrnuto také vstupné do lunaparků, historických staveb či obdobných turistických zajímavostí, vstupné na ohňostroje, světelná a zvuková představení.

Oprávnění ke vstupu na filmová představení je zahrnuto pod „oprávnění ke vstupu do kin” nebo oprávnění ke vstupu na kulturní událost podobnou vstupu do kin (např. promítání filmů v jiných promítacích sálech).

Druhá snížená sazba daně se uplatní také u vstupného do botanických zahrad, přírodních rezervací