dnes je 18.7.2024

Input:

Změny v daních z příjmů 2017/2018 - II. část

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:37:15

Ucelený přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro roky 2017 a 2018 se zdůrazněním změn přijatých daňovým balíčkem (zákon č. 170/2017 Sb.).

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cílem on-line semináře je

ucelený přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro roky 2017 a 2018 se zdůrazněním změn přijatých daňovým balíčkem (zákon č. 170/2017 Sb.). Výklad bude rozdělen do dvou částí, tento on-line seminář bude druhým ze dvou (bude navazovat na on-line seminář 5. 12. 2017).

Obsah on-line semináře

  • změny jen u právnických osob (osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další),
  • společné změny u majetku a leasingu (úprava vymezení majetku a jeho ceny, změny v odpisování u nehmotného majetku, při nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem, nové vymezení změny u finančního leasingu a jeho předčasné ukončení),
  • společné změny v daňových a nedaňových nákladech/výdajích,
  • související výklady správce daně, ilustrace na příkladech.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...