ROZCESTNÍK

 

Rok ve mzdové účtárně 2018
Lekce 1
  Vznik pracovního poměru, ohlašovací povinnosti
  Kontrolní otázky k 1. lekci
  Řešení otázek z 1. lekce
  BONUS
 
Lekce 2
  Povinnosti při přijetí zaměstnance do pracovního poměru
  Kontrolní otázky ke 2. lekci
  Řešení otázek z 2. lekce
  BONUS
 
Lekce 3
  Povinnosti při trvání pracovního poměru
  Kontrolní otázky ke 3. lekci
  Řešení otázek z 3. lekce
  BONUS
 
Lekce 4
  Povinnosti při skončení pracovního poměru
  Kontrolní otázky ke 4. lekci
  Řešení otázek ze 4. lekce
  BONUS
 
Lekce 5
  Vnitřní firemní předpisy
  Kontrolní otázky k 5. lekci
  Řešení otázek z 5. lekce
  BONUS
 
Lekce 6
  Specifické kategorie zaměstnanců
  Kontrolní otázky k 6. lekci
  Řešení otázek z 6. lekce
  BONUS
 
Lekce 7
  Zaměstnavatel a úřad práce
  Kontrolní otázky k 7. lekci
  Řešení otázek ze 7. lekce
  BONUS
 
Lekce 8
  Roční zúčtování
  Kontrolní otázky k 8. lekci
  Řešení otázek z 8. lekce
  BONUS
 
Lekce 9
  Povinnosti v důchodovém pojištění
  Kontrolní otázky k 9. lekci
  Řešení otázek z 9. lekce
  BONUS
 
Lekce 10
  Dovolená
  Kontrolní otázky k 10. lekci
  Řešení otázek z 10. lekce
  BONUS
 
Lekce 11
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
  Kontrolní otázky k 11. lekci
  Řešení otázek z 11. lekce
  BONUS
 
Lekce 12
  Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  Kontrolní otázky ke 12. lekci
  Řešení otázek z 12. lekce
  BONUS
 
Lekce 13
  Kontrolní činnost v oblasti pracovněprávních vztahů, cestovní náhrady
  Kontrolní otázky k 13. lekci
  Řešení otázek z 13. lekce
  BONUS
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.