dnes je 17.7.2024

Input:

086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

3.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

086 – Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že se odpisy vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání života zvířat a jejich skupin.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

§ 28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.II.4.2. – Dospělá zvířata a jejich skupiny (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy dospělých zvířat a jejich skupin 551 086 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy: § 30–32 ZDP
2. VZ Odpis zůstatkové ceny dospělých zvířat a jejich skupin při jejich vyřazení z důvodu nepotřebnosti, případně přeřazení do zásob 551 086
Nahrávám...
Nahrávám...