dnes je 18.7.2024

Input:

11/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 11/2001 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 2000 byla v Oslo podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 2 dne 28. prosince 2000. Její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 27 odst. 2 písm. a) a b).
Anglické znění a český překlad Smlouvy se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
SMLOUVA
mezi
Českou republikou a Islandskou republikou
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Česká republika a Islandská republika,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  na Islandu:
(i)  celostátní daň z příjmů;
(ii)  mimořádná celostátní daň z příjmů;
(iii)  místní daň z příjmů; a
(iv)  daň vybíraná z příjmů bankovních institucí,

(dále nazývané „islandská daň”);
b)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob; a
(ii)  daň z příjmů právnických osob,

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný vklad:
a)  výraz „Island” označuje Islandskou republiku, a pokud je použit v zeměpisném významu, označuje území Islandské republiky, včetně jejích výsostných vod, a jakoukoliv oblast za výsostnými vodami, kde Island, v souladu s mezinárodním právem, vykonává jurisdikci nebo svrchovaná práva, co se týče mořského dna, podloží a vod, které leží nad ním, a jejich přírodních zdrojů;
b)  výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České
Nahrávám...
Nahrávám...