dnes je 25.6.2024

Input:

124 - Mladá a ostatní zvířata (při způsobu A účtování zásob)

20.2.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

124 – Mladá a ostatní zvířata (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se zachycují mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dospělá zvířata (účet 026), materiál (účet 112) nebo zboží (účet 132).

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.4. – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. S,
PF
a) Přírůstek zásob zvířat – současně s náběhem nákladů, narození zvířete 124 584 Zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.
b) Nákup od dodavatele 124 321 Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou.
2. S Přírůstek zásob zvířat – získaných darem 124 648 Ocenění reprodukční pořizovací cenou. ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
3. S Přírůstek zvířat při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 124 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
4. S Přírůstek zásob zvířat – převedením z osobního užívání indivi­duálního podnikatele do podnikání 124 491
5. S Úbytek zvířat při prodeji, přeřazení zvířete do dospělých zvířat (026) 584 124
6. S Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů):


a) zvýšení cen 124 584
b) snížení cen 584 124
7. S Vyúčtování rozdílů ze změny metody ocenění: 


Nahrávám...
Nahrávám...