dnes je 18.7.2024

Input:

20/2010 F.z., Pokyn č. D-343: k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009

20/2010 F.z., Pokyn č. D-343: k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
Pokyn č. D - 343
k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
 
Referent: Ing. A. Šťastná, tel.: 257 044 328
Čj.: 49/114 005/2010-492
ze dne 2.11. 2010
Čl. I. - Úvod a působnost
Se zpětnou účinností od 1. 10. 2010 vstoupila v platnost nová směrnice Rady 2010/66/EU1) , kterou se mění směrnice 2008/9/ES upravující pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. Směrnicí Rady 2010/66/EU došlo k výjimečnému prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu a to do 31. března 2011. Toto prodloužení se týká pouze žádostí, u nichž období pro vrácení daně spadá do roku 2009. Pro ostatní žádosti platí nadále standardní lhůta 30.9. kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.
Do doby, než bude výše popsaná změna lhůty promítnuta do příslušné národní legislativy konkrétně do ustanovení § 82 odst. 3 a § 82a odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”), bude se v dané věci uplatňovat zásada přímého účinku evropské legislativy.
Podle ustálené judikatury Soudního dvora
Nahrávám...
Nahrávám...