dnes je 17.7.2024

Input:

335 - Pohledávky za zaměstnanci

2.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

335 – Pohledávky za zaměstnanci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde různé krátkodobé i dlouhodobé pohledávky za vlastními zaměstnanci, například vyúčtování záloh na  pracovní cesty nebo stálých záloh (závdavků) k vyúčtování, pohledávek vůči zaměstnancům při prodeji firemního zboží nebo služeb apod.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Platební karty, Škody, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.4. – Jiné pohledávky, C.II.2.4.6. – Jiné pohledávky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
P
Poskytnutí zálohy zaměstnanci na  pracovní cestu, stálé zálohy na drobné nákupy 335 211,
221

2. P,
Vrácení zálohy nebo její nespotřebované části zaměstnancem nebo úhrada jiné pohledávky zaměstnancem 211,
221
335
3. VZ Pohledávka za prodej materiálu, zboží nebo služeb poskytnutých zaměstnanci 335 6xx Při prodeji zaměstnanci musí být uplatněna cena obvyklá nebo je rozdíl mezi cenou uplatněnou a obvyklou zdanitelným příjmem zaměstnance ze závislé činnosti.
4. VZ Předpis náhrady za manka a škody způsobené zaměstnancem 335 648
Nahrávám...
Nahrávám...