dnes je 18.4.2024

Input:

351 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

23.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za ovládanými osobami, mezi ovládanými osobami a za ovládajícími osobami (i pohledávky z poskytnutých zápůjček a úvěrů), s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.2. – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba, C.II.2.2. – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF Pohledávky mezi ovládajícími a ovládanými osobami 351 6xx
2. Poskytnutí zápůjčky 351 221
3. VZ Vyúčtování úroků z poskytnuté zápůjčky 351 662
4. Příjem úhrady splacené zápůjčky vč. úhrady úroků 221 351
5. VZ Pohledávky při převodu zisku 351 668
6. VZ Odkoupení pohledávky (pořizovací cena) 351 321,
325,
379
Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.
7. VZ Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů 361 351 Zápočet: § 1982 až § 1991 NOZ.
8. PF Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení 351 644 ČÚS 019
9. VZ Odpis pohledávky 546 351 ČÚS 019
Daňově uznatelný náklad pouze podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.
10. VZ Přepočty pohledávek v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:

§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019
Nahrávám...
Nahrávám...