dnes je 17.7.2024

Input:

389 - Dohadné účty pasivní

28.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

389 – Dohadné účty pasivní

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, například nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, respektive toto bankovní vyúčtování je chybné, a dluh k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno ke konci rozvahového dne stanovit konečnou výši závazku. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok, bude-li proplacena v příštím účetním období.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, pro tvorbu dohadných položek

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 17, § 18 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, JUD, KDP

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.2. – Dohadné účty pasivní, C.II.8.6. – Dohadné účty pasivní *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování závazku při způsobené škodě:

Současně je znám titul a období, částku je zapotřebí co nejpřesněji odhadnout.
Nahrávám...
Nahrávám...