dnes je 6.5.2021

Input:

461 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

22.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

461 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtuje se zde o dlouhodobých úvěrech poskytnutých bankou, úvěrním družstvem nebo spořitelním družstvem, s dobou splatnosti delší než 1 rok a rovněž o dlouhodobých úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených účetní jednotce. Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví k úvěrům vedeno v českých korunách i cizích měnách.

Směrnice: Statut účetní jednotky 

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, 017, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.2. – Závazky k úvěrovým institucím; C.II.2. – Závazky k úvěrovým institucím *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. Poskytnutí úvěru převodem peněz na účet peněžních prostředků:


a) výpis z  peněžních prostředků na účtech 221 261 ČÚS 016
b) výpis z úvěrového účtu 261 461 ČÚS 018
2. Poskytnutí úvěru k přímé úhradě dluhu 32x,
37x
461
3. Splácení úvěru:


a) výpis z  peněžních prostředků na účtech 261 221
b) výpis z úvěrového účtu 461 261
4. VZ Přepočty bankovních úvěrů v cizích měnách v průběhu účetního období a k rozvahovému dni:

§ 24 odst. 6 a 7 ZoÚ,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006**)
a) přepočet příslušným kurzem – kurzová ztráta 563 461
b) přepočet příslušným kurzem – kurzový zisk 461 663
Dlouhodobý eskontní úvěr
5.
VZ
Poskytnutí eskontního úvěru:


a) předání směnky k eskontu bance 313 256
253

b) výpis z  peněžních prostředků na účtech 221 261
c) výpis z úvěrového účtu 261 461 AÚ
Nahrávám...
Nahrávám...