dnes je 18.7.2024

Input:

502 - Spotřeba energie

27.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

502 – Spotřeba energie

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se účtuje o spotřebě veškeré energie na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek

§ 25–27 ZoÚ, ČÚS 017, část 3.1. a 3.2. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: A.2. – Spotřeba materiálu a energie

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
VZ
Faktura za dodávky elektrické energie, plynu, páry, vody, tepla, stlačeného vzduchu apod.:


a) faktura v běžném období 502 321
Nahrávám...
Nahrávám...