dnes je 27.5.2024

Input:

528 - Ostatní sociální náklady

13.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

528 – Ostatní sociální náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet používají účetní jednotky, které hradí zaměstnancům další náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které jsou ale daňově neuznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Stravování zaměstnanců, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům, Vzdělávání zaměstnanců

§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., část 3.1. a 3.4. ČÚS 019

NÚR

Výkaz zisku a ztráty: D.2.2. – Ostatní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení výkonů pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců nad rámec nákladů uznaných zákonem o daních z příjmů:


Nahrávám...
Nahrávám...