dnes je 18.7.2024

Input:

542 - Prodaný materiál

28.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

542 – Prodaný materiál

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na účtu 542 se zachycuje prodej materiálu v ocenění, které vychází z ocenění tohoto materiálu na příslušných účtech v účtové třídě 1.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – materiál

§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, části 3.1. a 3.6. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: F.2. – Prodaný materiál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účtování podle způsobu A

ČÚS 015
1. S,
VF,
P
Zúčtování prodeje (například nepotřebného) materiálu:


a) vyřazení materiálu z evidence 542 112
Nahrávám...
Nahrávám...