dnes je 29.5.2024

Input:

561 - Prodané cenné papíry a podíly

5.4.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

561 – Prodané cenné papíry a podíly

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje úbytek cenných papírů a podílů souvztažně se zápisy na příslušných účtech účtových skupin 06x a 25x v případě jejich prodeje. V případech prodeje dluhových cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Cenné papíry a podíly

§ 25–27 ZoÚ, § 8, § 12, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 014, 016, části 3.1. a 3.8. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: G. – Náklady vynaložené na prodané podíly, H. – Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem, K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Úbytek prodaných cenných papírů a podílů dlouhodobých 561 061,
062,
063,
065
§ 24 odst. 2 písm. r), w*), ze) ZDP
§ 24 odst. 7 ZDP
2. VZ Úbytek prodaných krátkodobých cenných papírů a podílů 561 251,
252,
253,
254,
256,
257

3. VF,
P
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 211,
311,
315
661
4. VZ Zúčtování snížení základního kapitálu akciové společnosti z hlediska vkladatele (akcionáře) při úplatném vzetí akcií z oběhu:

§ 516 až § 551 ZOK
  • úbytek, vyřazení akcií

561 cenné papíry
  • vznik pohledávky za a. s.

315,
378
661
Nahrávám...
Nahrávám...