dnes je 25.6.2022

Input:

568 - Ostatní finanční náklady

9.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

568 – Ostatní finanční náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují náklady z peněžního styku, zejména poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 34 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 016, části 3.1. a 3.8. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
VZ
Předpis závazku a úhrada:


a) poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev 568 221
b) pojistného 568 325,
379
Metodicky správnější je účtovat pojištění majetku jako provozní náklad na účet 548.
c)nákladů spojených se získáním bankovních záruk 568 325

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...