dnes je 29.5.2024

Input:

586 - Aktivace vnitropodnikových služeb

17.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

586 – Aktivace vnitropodnikových služeb

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje například vnitropodniková přeprava se souvztažným zápisem MD účtů účtových skupin 11x, 13x, 04x nebo 50x, popřípadě na MD účtu 513, jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace. Aktivace znamená převod již vynaložených nákladů do majetku účetní jednotky (aktiv).

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – materiálu, Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

§ 25–27 ZoÚ, § 9, 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: C. – Aktivace (-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. S Přeprava nakoupeného materiálu účtovaného
způsobem A vlastní dopravou
111 586 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Předchází účtování o nákladech spojených s vnitropodnikovou přepravou, tedy spotřebované pohonné hmoty, mzdové náklady zaměstnanců, odpisy použitého dopravní prostředku atp. Tyto náklady účetní jednotka zpravidla kalkuluje na stanovenou základnu (například hodina práce), kterou pak aktivuje jako cenotvornou složku do ocenění materiálu.
2. S Příjemka materiálu na sklad (v ceně je zahrnuta vlastní doprava) 112 111
Nahrávám...
Nahrávám...