dnes je 15.4.2024

Input:

646 - Výnosy z odepsaných pohledávek

12.4.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

646 – Výnosy z odepsaných pohledávek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány do nákladů a výnosy z postoupených pohledávek. Pohledávky musí být i po jejich odpisu sledovány v podrozvahové evidenci. Podrobněji je tato problematika popsána v části 3xx a účtech 5xx (546) a 753.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Pohledávky po splatnosti, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné

Nahrávám...
Nahrávám...