dnes je 17.7.2024

Input:

662 - Úroky

10.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

662 – Úroky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují nároky na  úroky od  úvěrových institucí a jiných dlužníků a obdobná plnění.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.6. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: VI.1. – Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba, VI.2. – Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. Úroky z  účtů peněžních prostředků vedených u banky nebo spořitelních a úvěrních družstev (úvěrových institucí) 221 662
2. VZ Odhad výnosových úroků (vyúčtování dosud nedošlo) 388 662 O úrocích ze zápůjček je nutné účtovat minimálně jedenkrát ročně při účetní závěrce, i když nebyly uhrazeny. Současně se musí úroky časově rozlišovat do jednotlivých účetních období.
3. VZ Časové rozlišení úroků, kdy známe přesnou výši, ale dosud nebyly připsány na účet 385 662 ČÚS 017
4. Úroky přijaté v následujícím období (z předepsaných, časově rozlišených) 221 385 ČÚS 017
5. VZ Předpis úroků ze zápůjček mezi spojenými osobami, v rámci koncernu 351
352
662
Nahrávám...
Nahrávám...