dnes je 24.2.2024

Input:

662 - Úroky

18.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

662 – Úroky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují nároky na  úroky od  úvěrových institucí a jiných dlužníků a obdobná plnění.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.6. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: VI.1. – Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba, VI.2. – Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. Úroky z  účtů peněžních prostředků vedených u banky nebo spořitelních a úvěrních družstev (úvěrových institucí) 221 662
2. VZ Odhad výnosových úroků (vyúčtování dosud nedošlo) 388 662 O úrocích ze zápůjček je nutné účtovat minimálně jedenkrát ročně při účetní závěrce, i když nebyly uhrazeny. Současně se musí úroky časově rozlišovat do jednotlivých účetních období.
Nahrávám...
Nahrávám...