Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

668 - Ostatní finanční výnosy

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

668 – Ostatní finanční výnosy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují výnosy nezachycované na předcházejících účtech finančních výnosů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 016, část 4.6. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: VII. – Ostatní finanční výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Snížení emise dluhopisů o neprodané vlastní dluhopisy:     
a) doúčtování rozdílu jmenovité hodnoty dluhopisu a ceny pořízení v případě, že cena pořízení je nižší než jmenovitá hodnota  568  255  ČÚS 016  
b) doúčtování rozdílu jmenovité hodnoty dluhopisu a ceny pořízení v případě, že cena pořízení je vyšší než jmenovitá hodnota  255  668   
2.  VZ  Zaúčtování rozpouštění poskytnuté dotace ve věcné a časové souvislosti s nabíhajícími náklady do výnosů u dotace:    ČÚS 017  
a) k úhradě nákladů provozních  384  648   
b) k úhradě nákladů finančních  384  668   
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.