dnes je 18.7.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH

25.3.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2015.06.1 Aktuální informace z oblasti DPH

Ing. Olga Hochmannová

Zatímco v ČR vstoupilo nedávno v účinnost několik novel 1 2 3 zákona o DPH a další změny jsou těmito novelami připraveny pro r. 2016 4 , v EU ve II. pololetí 2014 pokračovaly přípravy a diskuze směřující k zavedení „konečného” DPH režimu.

Důvodem těchto aktivit je skutečnost, že směrnice o společném systému DPH 5 byla koncipována již v 70. letech minulého století a některá pravidla společného systému DPH byla kvůli nejednotnosti postojů a názorů členských států původně zavedena jako přechodná (např. pravidla obchodování se zbožím mezi členskými státy). Po zhruba 40 letech fungování současného systému DPH seznala i Komise, že tato pravidla jsou již v současné době zastaralá.

Úsilí Komise je však motivováno také snahou o zvýšení výběru DPH, zjednodušení pravidel DPH (která jsou dlouhodobě podnikatelskými subjekty označována za jedny z nejvíce zatěžujících a komplikovaných pravidel v EU) a bojem proti daňovým podvodům a únikům.

Evropská komise vydala v říjnu 2014 nové dokumenty a formulovala následující cíle:

  1. Zjednodušení stávajícího systému DPH – jako zjednodušení stávajícího systému DPH Komise představila záměr rozšířit zvláštní režim jednoho správního místa (one stop shop) i na jiná přeshraniční plnění než jen poskytnutí vybraných služeb (od 1. 1. 2015 jen služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované, v ČR viz zákon č. 196/2014 Sb.).

Přes zavedení tohoto režimu, v rámci něhož daňový subjekt komunikuje jen s jedním správcem daně v zemi identifikace, má být dle Komise zjednodušením i zavedení jednotného formuláře daňového přiznání k DPH.

Ke zjednodušení má dle Komise přispět i zavedení centralizovaného webového portálu s informacemi o DPH v různých jazycích, který by zahrnoval pravidla jednotlivých členských států i interpretace pravidel směrnice i pravidel uplatňovaných v jednotlivých členských státech pro registraci, vystavování daňových dokladů, přiznání k DPH, sazby daně, zvláštní povinnosti a omezení nároku na odpočet daně.

  1. Zlepšení výběru daní – Komise se domnívá, že zvýšení výběru daní napomůže rozšíření základu daně (tzn. v podstatě přeměna některých osvobození od daně či vynětí z předmětu daně na zdanitelná plnění), omezené uplatnění snížených sazeb DPH a přednostní uplatňování základní sazby DPH.

O plněních, která by měla být přeřazena do zdanitelných plnění, se teprve bude vést diskuze. Jako první náměty představila Komise v prosinci 2014 následující: činnosti veřejnoprávních subjektů, zejména ty, v nichž si veřejnoprávní subjekty údajně konkurují se soukromoprávními, podnikatelskými subjekty, např. vzdělávání, zdravotnictví, sociální

Nahrávám...
Nahrávám...