dnes je 18.7.2024

Input:

Daňové souvislosti účtování v hospodářském roce

31.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:22:22

Ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený pohled na problematiku hospodářského roku nejen z pohledu účetního vymezení a souvisejících pravidel, ale též ve vztahu k daním (zejména dani z příjmů) a daňovým povinnostem.

Obsah on-line semináře

  • vymezení hospodářského roku účetními předpisy, postup změně účetního období z pohledu účetnictví a ve vztahu ke správci daně,
  • přechodné období z pohledu podávání přiznání (období, které nemusí být zdaňovacím),
  • možností uplatnění daňových nákladů z pohledu zákona o daních z příjmů,
  • speciální pravidla pro aplikaci hospodářského roku u podnikajících fyzických osob,
  • odlišnosti uplatnění některých postupů (odpisování, daňové rezervy, opravné položky apod.) z daňového pohledu,
  • ilustrace na příkladech.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...