dnes je 18.7.2024

Input:

Dary, repre a reklama v závěru roku

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:31

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor daňového pohledu na dary a další náklady na reprezentaci a na reklamu z pohledu blížících se Vánoc a konce roku, kdy se takové náklady vyskytují mnohem častěji.

Kapitoly videa

Výběr z obsahu:

  • obecné vymezení daru podle občanského zákoníku, náležitosti darovací smlouvy,
  • dar z pohledu dárce a zákona o daních z příjmů (nutné podmínky pro snížení základu daně),
  • dar z pohledu obdarovaného ve vztahu k daním z příjmů (kdy a jak zdanit, kdy je osvobozen),
  • náklady na reprezentaci (vymezení, příklady),
  • vymezení reklamy (propagace, sponzoringu), základní principy pro reklamu z pohledu daňových nákladů (rozbor některých konkrétních příkladů reklamy)
  • příjemce reklamy z pohledu zdanění daní z příjmů (výhra v reklamní soutěži z pohledu příjemce)
  • vánoční výzdoba, vánoční večírky, dárky/reklamní předměty poskytnuté zaměstnancům a obchodním partnerům (rozbor z pohledu daňového režimu souvisejících nákladů a podmínky osvobození od daně z příjmů fyzických osob),
  • problematika nákladů na reklamu z pohledu DPH (roční bonusy a skonta, a další),
  • související výklady GFŘ a MF.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...