dnes je 17.7.2024

Input:

Finanční leasing z pohledu daní

24.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:44

Komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen pro

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe

Cílem on-line semináře je

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky finančního leasingu z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2017.

Obsah on-line semináře

  • definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů (ZDP) po novele od 1. 7. 2017,
  • finanční leasing z pohledu daňově uznatelných nákladů na straně leasingového uživatele (pravidla dle ZDP),
  • související daňová problematika předčasného ukončení leasingu (s odkupem, bez odkupu, v důsledku škody, cese leasingu u uživatele apod.),
  • problematika DPH ve vztahu k finančnímu leasingu,
  • příklady účtování.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...