dnes je 31.3.2023

Input:

Interpretace I-33 - Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

18.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.10.2
Interpretace I-33 – Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Ing. Ivana Pilařová

VYŠLO V ČÍSLE 10/2016

Interpretace se zabývá účetním řešením určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání v případě, kdy se dokončení majetku odlišuje od okamžiku obdržení právního osvědčení o způsobilosti majetku k provozu. Interpretace není primárně určena na posuzování takového okamžiku v případě dlouhodobého nehmotného majetku, podpůrně je však možné ji použit. I–33 tak vhodně a logicky navazuje na I-5, která stanoví okamžik účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku.

Obecně okamžik zařazení dlouhodobého majetku upravuje § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Akcentovány jsou dvě skutečnosti:

  1. dokončení věci, přičemž obsah tohoto pojmu není legislativou konkrétně definován,
  2. splnění technických funkcí a povinností stanovených dalšími právními předpisy (tj. způsobilost k provozu).

Právě druhá skutečnost – posuzování "způsobilosti k provozu" – je předmětem této Interpretace.

Způsobilost k provozu může nastat okamžikem obdržení osvědčení od příslušné veřejné instituce nebo již v okamžiku splnění všech podmínek, které splňují vydání takového osvědčení. Interpretace se zabývá účetním řešením okamžiku zařazení dlouhodobého majetku do používání, jestliže se dokončení věci odlišuje od okamžiku obdržení právního osvědčení o způsobilosti majetku k provozu.

V dané věci je třeba posoudit:

a) zda je uvedení majetku do užívání podmíněno vydáním osvědčení. V daném případě je ekonomické dokončení

Nahrávám...
Nahrávám...