dnes je 18.7.2024

Input:

Investiční pobídky

5.2.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.6.2 Investiční pobídky

JUDr. Zdeňka Leiblová, Mgr. Monika Chromečková

Pokud zaměstnavatel dostal rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.), může požádat o hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a na rekvalifikaci, případně školení zaměstnanců na nových pracovních místech (§ 111 ZZ).

Školení

Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické a praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní zařazení zaměstnanců, které odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. Školení může být zajišťováno i zaměstnavatelem.

Poskytnutí investiční pobídky

Na poskytnutí investiční pobídky k vytváření nových pracovních míst nebo k rekvalifikaci, příp. školení zaměstnanců na nových pracovních místech, nemá zaměstnavatel ze zákona o zaměstnanosti právní nárok. O poskytnutí hmotné podpory rozhoduje úřad práce, který v případě kladného rozhodnutí uzavře se zaměstnavatelem dohodu o poskytnutí hmotné podpory.

Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst lze poskytnout zaměstnavateli, který tato místa vytvoří v územních oblastech České republiky (tj. území okresu, v němž je investiční akce umístěna), mimo hlavní město Prahu. Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená po dni předložení záměru získat investiční pobídky.

Hmotnou podporu na rekvalifikaci nebo školení lze poskytnout na částečnou úhradu nákladů, které budou skutečně vynaloženy. Do celkového počtu rekvalifikovaných či školených zaměstnanců se zahrnují ti, kteří byli rekvalifikovaní nebo školeni po dni předložení záměru získat investiční pobídky.

Průměrný podíl nezaměstnaných osob

Jedna z podmínek k poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst, rekvalifikaci a školení v případě investiční akce ve výrobě je určena průměrným podílem nezaměstnaných osob v dané územní oblasti, který dosahuje alespoň výše 7,5 %. Průměrným podílem nezaměstnaných osob se rozumí průměrný podíl nezaměstnaných osob za ukončené kalendářní pololetí bezprostředně předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách.

Výpočet průměrného podílu nezaměstnanosti je odvozen od statistiky sledované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Výše hmotné podpory

Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí:

  • 200 0000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti.

Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce ve výrobě činí:

  • 300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,

  • 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice.

Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 ZZ.

Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě akce v technologickém centru činí:

  • 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců.

Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě akce ve výrobě činí:

  • v územní oblasti s podílem

Nahrávám...
Nahrávám...