dnes je 18.7.2024

Input:

Kurzové rozdíly a dluhy

8.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Kurzové rozdíly a dluhy

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – Povinnosti účetních jednotek

  • § 24 – Způsoby oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu:

Vznik dluhu

Dluhy se přepočítávají k datu vzniku účetního případu kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB, a to:

 • aktuálním (denním kurzem) nebo

 • pevným kurzem (tj. kurzem stanoveným vnitřním předpisem na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaného po předem stanovenou dobu, která nesmí přesáhnout účetní období).

Splnění peněžitého dluhu

V případě úhrady dluhu na běžný korunový účet se účtuje v reálném kurzu konkrétní banky nebo spořitelních a úvěrních družstev (neprovádí se přepočet cizí měny na českou).

V případě úhrady na devizový účet se přepočítává výdej cizí měny na českou dle vnitřních pravidel (aktuálním či pevným kurzem).

V obou případech zpravidla vzniká kurzový rozdíl (rozdíl mezi předpisem dluhu a úhradou), který se proúčtuje výsledkově, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka:

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a v případě závazků jsou povinny použít současně i cizí měnu. Souběžná evidence cizí měny k české měně je důležitá zejména z toho důvodu, že v případě závazků mají účetní jednotky povinnost provést přepočet cizí měny na českou měnu ještě jednou, a to kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Pokud tedy neproběhne úhrada dluhu do konce běžného účetního období, potom se ke konci rozvahového dne vyčíslí kurzové rozdíly z přepočtu hodnoty dluhu kurzem ČNB k okamžiku ocenění, které proúčtujeme výsledkově, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Účetní případy:

 1. Splnění peněžitých dluhů v průběhu účetního období:
  1. společnost má devizový účet,
  2. společnost nemá devizový účet.
 2. Neuhrazené dluhy ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Přijatá faktura ze zahraničí za zboží
– aktuální kurz ČNB v den předpisu dluhu   
131   321 AÚ   
2.   a) Úhrada v běžném roce z devizového účtu
– aktuální kurz ČNB v den úhrady dluhu   
321 AÚ   221 AÚ   
b) Úhrada v běžném roce z korunového účtu
– kurz – banka (výpis z účtu)  
321 AÚ   221 AÚ–Kč   
3.   Kurzový rozdíl         
– zisk
(kurz v den předpisu dluhu byl vyšší)   
321 AÚ   663   
– ztráta
(kurz v den předpisu dluhu byl nižší)   
563   321 AÚ   
4.   Neuhrazené dluhy ke konci rozvahového dne, přepočtené kurzem ČNB k tomuto okamžiku         
– kurzový zisk   321 AÚ   663   
– kurzová ztráta   563   321 AÚ   

Obdobné je účtování

Nahrávám...
Nahrávám...