dnes je 23.4.2024

Input:

Místo plnění při poskytnutí služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a vzdělávání

3.7.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.9 Místo plnění při poskytnutí služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a vzdělávání

Ing. Dagmar Fitříková

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb (včetně veletrhů a výstav) je upraveno v § 10b ZDPH. Podle § 10b odst. 1 písm. a) ZDPH se místo plnění u výše uvedených služeb stanoví podle místa, kde se konkrétní akce koná bez ohledu na skutečnost, zda je v pozici příjemce takové služby osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani, za předpokladu, že jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním. V případě, že se jedná o službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, stanoví se místo plnění podle místa konání taktové akce, pouze v případě, že je předmětná služba poskytnuta osobě nepovinné k dani.

Z § 10b ZDPH lze dovodit, že v případě služeb vztahujících se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo souvisejících služeb a také poskytnutí služeb organizátorů takových akci, pokud jde o službu poskytovanou osobě povinné k dani k dani, se místo plnění stanoví, nikoli podle § 10b ZDPH, tj. podle místa konání akce, ale podle základního pravidla obsaženého v § 9 odst. 1 ZDPH, tzn. podle sídla, místa podnikání, popř. podle umístění provozovny příjemce služby.


Právní úprava

§ 9 odst. 1, § 10b, § 24 a § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen ZDPH),

• Zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2011 (dále jen slovenský ZDPH),

• Směrnice Rady 2008/8/ES, kterou byla novelizována směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, tj. Směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen Směrnice).

Praktický postup při určení místa plnění

Při poskytování služeb uvedených v § 10b ZDPH osobě povinné k dani se jako místo plnění určí podle místa, kde se akce koná, avšak pouze v případě poskytnutí oprávnění vstupu na tyto akce, případně u služeb přímo souvisejících se vstupem (využití šatny, toalety apod.). U ostatních služeb vztahujících se ke službám v oblasti kultury, umění, sportu a dalších uvedených v § 10b ZDPH poskytovaných osobě povinné k dani se uplatní základní pravidlo stanovené v § 9 odst. 1 ZDPH. Místo plnění se u těchto služeb určí podle sídla, místa podnikání, popř. podle umístění provozovny příjemce služby.


Český plátce daně poskytl jinému plátci v měsíci červnu 2015 službu spojenou se realizací propagačního stánku na veletrhu, který se konal v jiné členské zemi EU (Slovensko). Poskytovatel služby při fakturaci sjednané ceny za takto poskytnutou službu uplatnil českou DPH. Při určení místa plnění se poskytovatel služby řídil úpravou obsaženou v § 9 odst. 1 ZDPH, tj. podle sídla příjemce služby. Vzhledem k tomu, že v pozici příjemce služby je plátce se sídlem v ČR, je místem plnění

Nahrávám...
Nahrávám...