dnes je 18.7.2024

Input:

Mzda (plat) při převedení na jinou práci, při přeložení a při pracovní cestě

15.8.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

5.3.4 Mzda (plat) při převedení na jinou práci, při přeložení a při pracovní cestě

Ing. Růžena Klímová

Převedení na jinou práci

Převést zaměstnance na jinou práci, než která s ním byla sjednána v pracovní smlouvě, lze jen v případech uvedených v § 41 zákoníku práce nebo na základě sjednané změny pracovní smlouvy (tedy po vzájemné dohodě). Došlo-li k převedení z důvodů vyjmenovaných v § 139 odst. 1, tedy

  • pro ohrožení nemocí z povolání,

  • v zájmu ochrany jiných osob před infekčním onemocněním,

  • k odvrácení mimořádné události,

  • pro prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,

přísluší zaměstnanci doplatek ke mzdě (platu) do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

Příklad
Příklad:

Zaměstnanec pracoval jako operátor skladování a v důsledku záplav ho zaměstnavatel převedl na práci do skladu, aby pomohl vyklidit sklad, který byl povodněmi zaplaven. Jako operátor skladování měl průměrný výdělek ke dni převedení 121,45 Kč za hodinu. Do skladu byl převeden na dobu nezbytně nutnou a celková doba převedení na jinou práci trvala v daném měsíci 85 hodin. Zaměstnavatel uplatňuje měsíční formu mzdy. Za měsíc, v němž měl zaměstnanec odpracovat 176 hodin, by mu zaměstnavatel poskytl měsíční mzdu ve výši 20 000 Kč.

Protože se jedná o mimořádnou událost, náleží zaměstnanci doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. Při převedení bude postup následující:

Poměrná část měsíční mzdy za 176 – 85 = 91 hodin 20 000 : 176 × 91 = 10 340,91 Kč 
Doplatek do výše průměrného výdělku 85 × 121,45 = 10 323,25 Kč 
Celková mzda 10 340,91 + 10 323,25 = 20 664,16 Kč,
zaokrouhleno 20 665 Kč
 

Ke stejnému výsledku lze dospět i jinak:

Poměrná část měsíční mzdy za 85 hodin 20 000 : 176 × 85 = 9 659,09 Kč 
Průměrný výdělek za 85 hodin 85 × 121,45 = 10 323,25 Kč 
Rozdíl 10 323,25 – 9 659,09 = 664,16 Kč 
Celková mzda 20 000 + 664,16 = 20 664,16 Kč,
zaokrouhleno 20 665 Kč
 

Došlo-li k převedení po vzájemné dohodě (jiný případ), přísluší zaměstnanci mzda (plat) podle nově sjednaných podmínek.

Mzda při přeložení

Přeložit zaměstnance na práci do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, lze pouze na základě vzájemné dohody (dohody o změně pracovní smlouvy). V těchto případech půjde zpravidla o výkon stejné práce, takže zaměstnanci za její výkon přísluší stejná mzda jako v původním místě, ledaže by v dohodě o změně pracovní smlouvy byla sjednána jiná činnost. Pokud však v dohodě o změně pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...