dnes je 17.7.2024

Input:

Mzda při uplatnění konta pracovní doby

13.1.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

5.1.9 Mzda při uplatnění konta pracovní doby

Ing. Růžena Klímová, JUDr. Vladimír Treybal

Mzdové otázky při uplatnění konta pracovní doby řeší ustanovení § 120 a 121 včetně způsobu vykazování účtu mzdy.

Výše stálé mzdy

Zaměstnanci přísluší za jednotlivé kalendářní měsíce stálá mzda sjednaná v kolektivní smlouvě (ve vnitřním předpise u těch zaměstnavatelů, kde nepůsobí odborová organizace), která nesmí být nižší než 80 % průměrného výdělku (§ 120 odst. 1). Kromě toho je zaměstnavatel povinen respektovat při stanovení výše stálé mzdy i ustanovení o minimální mzdě a nejnižší úrovni zaručené mzdy (§ 111 a 112).

Bude-li sjednáno v kolektivní smlouvě, že práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, může být v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby (jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období), pak zaměstnanci přísluší za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.

Evidence skutečně dosažené mzdy

Stálá mzda se vykazuje na účtu mzdy zaměstnance vedle mzdy skutečně dosažené, tedy mzdy v té výši, na jakou má zaměstnanec nárok podle svého výkonu, odpracované doby a sjednaných, stanovených nebo určených mzdových podmínek uvedených v písemném mzdovém výměru, ve mzdových ustanoveních kolektivní či pracovní smlouvy nebo ve vnitřním předpisu (§ 120 odst. 2), tedy včetně příplatků, výkonnostních složek mzdy, mzdy za přesčasovou práci apod.

Vyrovnání

Po uplynutí vyrovnávacího období nebo po

Nahrávám...
Nahrávám...