dnes je 18.7.2024

Input:

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

12.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

11.3.6.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

JUDr. Pavla Hloušková

V případě, že je v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanec neschopen práce, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Tento druh náhrady škody je opětující se dílčí nárok, který vzniká zaměstnanci z každé pracovní neschopnosti, neboli každá pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zakládá samostatný (jedinečný) dílčí nárok zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.

Výše náhrady

Podle § 271a ZP přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 ZP a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku podle výše uvedeného přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu anebo odměny z dohody.

V případě, že zaměstnanci vznikne z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání další pracovní neschopnost, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Tato náhrada bude opět činit rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského. Při výpočtu náhrady však bude zaměstnavatel vycházet z průměrného výdělku zaměstnance před vznikem této další škody. V případě, že před touto další pracovní neschopností příslušela zaměstnanci již náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, poskytne zaměstnavatel náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti do výše částky, která by zaměstnanci příslušela, kdyby nebyl neschopen práce.

Nemoc z obecných příčin

Byla-li pracovní neschopnost způsobena jinou nemocí vzniklou z obecných příčin než v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, má zaměstnanec rovněž nárok na náhradu za ztrátu na výdělku. V tomto případě se však jedná o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (viz Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity). Za výdělek po

Nahrávám...
Nahrávám...