dnes je 18.7.2024

Input:

Náhrady při návštěvě člena rodiny

10.10.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.9 Náhrady při návštěvě člena rodiny

Ing. Karel Janoušek

Jestliže zaměstnavatel vyšle zaměstnance na tuzemskou pracovní cestu, která trvá déle než 7 kalendářních dnů, poskytne zaměstnanci podle ustanovení § 161 zákoníku prácenáhradu jízdních výdajů k návštěvě člena jeho rodiny za cestu do jeho místa bydliště nebo jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a za cestu zpět, a to za stejných podmínek, jako se poskytuje náhrada jízdních výdajů při pracovní cestě, nejvýše však ve výši odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, příp. bydliště v ČR. Pokud zaměstnanec použije leteckou přepravu, hradí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky autobusem anebo vlakem (podle rozhodnutí zaměstnavatele).

Tuto náhradu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději v průběhu čtvrtého týdne od počátku pracovní cesty anebo minulé návštěvy člena rodiny. Lze však dohodnout i dobu kratší.

Obdobně se postupuje při náhradě jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny a zpět při zahraniční pracovní cestě trvající déle než 1 měsíc, pokud byla návštěva rodiny sjednána nebo určena před nástupem zaměstnance na tuto zahraniční pracovní cestu (viz § 168 zákoníku práce).

Za člena rodiny zaměstnance se podle § 187 zákoníku práce považuje jeho manžel, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené do pěstounské péče nebo výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun. Jiná osoba se považuje za člena rodiny, pokud žije se zaměstnancem v domácnosti (žijí spolu

Nahrávám...
Nahrávám...