dnes je 17.7.2024

Input:

Nealkoholické nápoje

26.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

9.5.3 Nealkoholické nápoje

Ing. Marcela Srněnská

Na straně zaměstnance

Na straně zaměstnanců je od daňové povinnosti podle § 6 odst. 9 písm. c) ZDP osvobozena hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Na straně zaměstnavatele

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnancům je na straně zaměstnavatele výdajem nedaňovým podle § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP. Daňovým výdajem však jsou výdaje na ochranné nápoje podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP a výdaje na pitnou vodu.

Podle výše uvedeného ustanovení jsou daňovým výdajem výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními

Nahrávám...
Nahrávám...