dnes je 17.7.2024

Input:

Nemoc jako sociální událost

18.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.6.11 Nemoc jako sociální událost

Ing. Antonín Daněk

Nemoc zaměstnance významným způsobem ovlivňuje jednak placení pojistného na zdravotní pojištění, jednak je speciálně posuzována v souvislosti s příslušností k systémům sociálního zabezpečení státu, na jehož území je výdělečná činnost vykonávána. Může se stát, že výdělečně činná osoba bydlící v jiném státě a podléhající režimu koordinačních nařízení ukončí výdělečnou činnost v ČR a v souvislosti s jejím ukončením onemocní. Ať onemocní ještě během výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení, vyplývají pro tuto osobu z titulu příslušnosti k pojištění určité nároky, a to za dále uvedených podmínek i v době, kdy výdělečnou činnost již nevykonává.

Vznik sociální události

Z pohledu ZNP je z hlediska nároku na nemocenské dávky z českého systému soc. zabezpečení rozhodující vznik sociální události – onemocnění. Při pobírání nemocenských dávek v souvislosti se skončením zaměstnání se u osoby ze státu EU vychází z těchto principů:

  1. Nárok na pobírání dávek vznikl před ukončením zaměstnání

Jsou-li splněny podmínky pro nárok na dávku nemocenského pojištění podle českých právních předpisů, poskytne se tato dávka za celou dobu nemoci. Nárok na tuto dávku přechází i od doby po skončení zaměstnání, maximálně však do výše celkového nároku.

  1. b) Pobírání dávek po skončení zaměstnání

ČR akceptuje nové pojímání této problematiky. Když bývalému českému pojištěnci s bydlištěm v

Nahrávám...
Nahrávám...