dnes je 2.10.2023

Input:

Nepeněžní plnění pro rekreační, zdravotnické, vzdělávací, sportovní a kulturní účely

17.1.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

9.5.4 Nepeněžní plnění pro rekreační, zdravotnické, vzdělávací, sportovní a kulturní účely

Jaroslava Pfeilerová

Od daně jsou podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům:

  • z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP),

  • ze sociálního fondu,

  • ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo

  • na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,

ve formě možnosti používat:

  • rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení,

  • předškolní zařízení,

  • závodní knihovny,

  • tělovýchovná a sportovní zařízení nebo

ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce.

Limit osvobození

Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, a to tuzemské i zahraniční, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance.

Rekreační zařízení

Rekreační zařízení může být používáno jak v případě, že se jedná o zařízení zaměstnavatele, tak i v případě, že se jedná o zařízení cizí, tj. např. najaté. Vyloučené není ani rekreační zařízení zajištěné pro zaměstnance prostřednictvím cestovních kanceláří. Toto rekreační zařízení může být využíváno i rodinou zaměstnance.

Předškolní zařízení

Obdobně se postupuje i v případě používání zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny a používání tělovýchovných a sportovních zařízení. Daňově osvobozené jsou i příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce, poskytnutím vstupenek (popř. včetně dopravy), předplatních průkazek apod.

Zdravotní zařízení

Jedná-li se o zdravotní zařízení, rozsah péče není zákonem o daních z příjmů omezen. Zaměstnavatel může financovat prostřednictvím smluvně zajištěných zdravotnických zařízení nadstandardní zdravotnickou péči, kterou nehradí pojišťovny, jako je např. nepovinné očkování, stomatologické ošetření, masáže, nákup vitaminů apod. Od roku 2017 lze uvedené osvobození vztáhnut také na zboží nebo služby zdravotního, léčebného a hygienického plnění od zdravotnických zařízení a také pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.

Kulturní pořady a sportovní akce

Daňově osvobozené jsou i příspěvky na kulturní pořady a sportovní akce, poskytnutím vstupenek (popř. včetně dopravy), předplatních průkazek apod. Pokud by zaměstnavatel neposkytl nepeněžní plnění, ale např. uhradil zaměstnanci na základě zaměstnancem doložených dokladů rekreační pobyt, který si zaměstnanec sám objednal (např. u cestovní kanceláře), jednalo by se o peněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci. Toto peněžní plnění by bylo pro zaměstnance zdanitelným příjmem. Úhrada dopravy na rekreaci nebo kulturní pořady a podobné akce musí mít rovněž charakter nepeněžního plnění vůči zaměstnanci, zaměstnavatel musí např. objednat autobus a zaplatit ho nebo poskytnout jízdenky atd.

Částečně je limitováno osvobození

Nahrávám...
Nahrávám...