dnes je 18.7.2024

Input:

Obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu

3.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.9.2.1 Obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Předpoklady

Právními předpoklady obecné povinnosti zaměstnance nahradit škodu jsou vznik škody, zaviněné porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a příčinná souvislost mezi porušením povinností a škodou (viz Škoda, plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s jejich plněním).

V praxi je třeba důsledně rozlišovat zavinění úmyslné od zavinění nedbalostního, neboť na tomto zjištění je závislá i výše náhrady škody, jak uvidíme v dalším výkladu. Při posuzování zavinění z nedbalosti je třeba přihlížet též k míře odborných znalostí zaměstnance a k jeho zkušenostem. Soudy shledaly zavinění zaměstnance například v tom, že nesledoval povinné dodržování garančních lhůt u potravinářského zboží, porušil předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, porušil dopravní předpisy, se služebním automobilem parkoval na nepovoleném místě, kde došlo k jeho poškození.

Porušení povinností zaměstnavatelem

V některých případech dochází k tomu, že škoda byla způsobena též porušením povinností ze strany zaměstnavatele. Za této situace se povinnost zaměstnance nahradit škodu poměrně omezí. Tuto tzv. spoluvinu shledaly soudy například v nevytvoření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance, skladování zboží v prostorách neodpovídajících hygienickým předpisům nebo neprovádění předepsané kontroly.

Jednání proti dobrým mravům

Zaměstnanec je povinen nahradit škodu i tehdy, způsobil-li ji jednáním proti dobrým mravům. Jednání však musí být úmyslné. Zaměstnanec stižený duševní poruchou odpovídá za způsobenou

Nahrávám...
Nahrávám...